జాబిలమ్మ-Jabilammaఏదో చల్ల గాలి నన్ను ఆపింది
తిరిగి చూస్తే నీ పిలుపు నా మదిని తట్టింది
ఏదో అద్భుతం జరిగినట్టు
ఇంకేదో జన్మ బంధం ఉన్నట్టు
ఏదో అలా అల నా మనసును తాకింది
చీకటిలో వెంటవచ్చే నీడలా
చితిలొ నా చేయి దాటిపోని తోడులా
ఉంటావా ఓ నా జాబిలమ్మ 

Yedho challa gaalu aapindhi
thirigi chuste nee pilupu naa madhini thattindhi
yedho adbhutham jariginattu 
inkedho janama bandham unnattu 
yedho alaa ala naa manasunu thakkindhi
cheekatilo venta vacche needalaa
chithilo naa cheyi dhatiponi thodulaa
unatavaa oh naa jaabilamma..!!