వసంతం - vasanthamrangulu mingina sishiram antham
rangai virisenu lokam mottham
alupe erugani koyila kocheri pantham
dhaagina kottha andham vasantham.. sontham !!