కనురెప్ప-kanureppa                  kanureppa nidrapoanandi ..
              neerupam swapnam kaakudadani

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి