వేటూరి నుండి కమ్మని పాటూరి జారిందిలా !! - Veturi nundi kammani paaturi jaarindhilaa!!

వేటూరి నుండి కమ్మని పాటూరి జారిందిలా !! - Veturi nundi kammani paaturi jaarindhilaa!!

వేటూరి

ఈయన చేతిలో తెలుగు అందం దిద్దుకుంది అని చెప్పడానికి ఈ అక్షరాలే సాక్ష్యం !!

Seetharamayya Gari Manavaralu

Geethanjali

Seethakoka chiluka

Sithara

©jaabilamma

2 వ్యాఖ్యలు: