పి. సుశీల గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు


తెలుగు వారు గర్వపడే గాన స్వరం..
సుశీల గారి వల్ల దొరికిన వరం..

పి. సుశీల గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ కొన్ని గుర్తుండి పోయే వరాలు ఇలా..
వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి