పాత భారతం - Old India1. అబ్దుల్ కలాం గారి కాలేజీ రోజుల్లో2. బొంబాయి 19503. మొట్టమొదటి రాష్ట్రపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్4. రోల్స్ రోయస్ డిపో , బొంబాయి


5. ఇంగ్లాండ్ ప్రయాణించిన మొట్ట మొదటి క్రికెట్ జట్టు6. రామ కృష్ణ పరమహంస , వివేకానంద తో (గడ్డంతో  ఉన్న వ్యక్తి )7. నవల్ టాటా, రతన్ టాటా మరియు నోయెల్ టాటా8. గాంధీ మరణం..


9. అన్న హజారే


10. సరళ తక్రాల్ , 1936 లో 21 ఏళ్ళ వయసులో పైలట్ లైసెన్సు సంపాదించిన మొట్ట మొదటి భారతీయ మహిళ11. నెహ్రుతో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి