కవన ప్రణవుడు - Pranav Chaganty" దిల్లు ఫుల్లు కుష్ జేసే కవిత చెవినబెడత నేను." అంటూ తెలుగు కవితకి కొత్త రూపం ఇచ్చిన ప్రణవ్ చాగంటి. Rap సంగీతం తెలుగులో సాధ్యపడదేమో అన్న సందేహాన్ని బద్దలు చేసి నవ కవితా విధానానికి తొలి తలుపు తీసాడు. తన పేర్చిన కవన మాలలో కొన్ని పూలు ఇవిగో
SunRisers కోసం మరో తెలుగు Rap తో మన ముందుకు వస్తున్నాడు..


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి